This website uses cookies. - More info...     I agree

Pokémon Go friends in Russia

Below are the Pokémon Go friend codes for Pokémon Go trainers in Russia.

Submit my code
 • chebvv   Level 27   Instinct  
  1196 5408 5932 near Novorossiysk  
 • Argonitta   Level 7   Instinct  
  6155 1874 8099 near Zhukovskiy  
 • PinkNastya   Level 36   Mystic  
  4258 4123 7942 near Kovrov  
 • 8427 8081 6519     Mystic  
  8427 8081 6519  
 • Detoxet   Level 39   Valor  
  2159 3886 8003 near Kostroma
  Heyyaaa!  
 • ma2ara   Level 40   Valor  
  2426 5996 0783 near Volgograd
  inv 5*  
 • 9sega   Level 40   Mystic  
  2359 0902 4485 near Volgograd
  inv 5*  
 • vetrofroza   Level 34   Mystic  
  4253 4068 4446 near Krasnoyarskiy kray
  Looking for raid invitations! Online most of the day!  
 • E1o4Ka   Level 34   Instinct  
  2564 9066 6075 near Moskva
  Go raid  
 • AlexChlor   Level 27   Instinct  
  0861 5200 5223 near Volgograd  
 • Sasuki11112223     Mystic  
  4221 6354 1032  
 • vasyazh     Valor  
  5035 7568 0295  
 • LordVepian     Mystic  
  1113 9905 9570  
 • JFhelj     Instinct  
  7610 1653 8986  
 • axeisblink     Instinct  
  1315 6288 4977  
 • Sil7Pum   Level 15   Mystic  
  6193 4042 4721 near Sankt-Peterburg  
 • 259379254962     Instinct  
  2593 7925 4962  
 • Vikysik2020     Mystic  
  9159 0419 4394  
 • halmantor     Valor  
  4639 0425 8553  
 • Zigamodo     Mystic  
  5317 8919 3172  
 • Yuichir0   Level 16   Instinct  
  7286 2084 5170 near Sankt-Peterburg
  Want to find active players  
 • 8296 5444 8754   Level 31   Valor  
  8296 5444 8754 near Moskva  
 • badjun05     Mystic  
  2319 8666 2960  
 • Anytumana     Valor  
  6360 3867 6716  
 • tikh0nya1488     Valor  
  9889 4400 4862  
 • Pavelpamir   Level 27   Valor  
  0059 0505 9388 near Yekaterinburg  
 • Dope2267   Level 27   Mystic  
  4657 5791 8426 near Chekhov  
 • Shr0e   Level 30   Valor  
  6024 4759 9022 near Moskva  
 • Wertanina     Valor  
  0201 7466 9963  
 • Deemarik4ever     Instinct  
  1062 1289 7426  
 • afadmitry     Valor  
  9493 0052 5380  
 • MayDragon2000   Level 7   Valor  
  6393 5371 5717 near Rostov
  Hi everyone!  
 • HuliJing13   Level 31   Mystic  
  6705 1402 8250 near Moskva  
 • aValkyries     Instinct  
  4748 7812 0507  
 • Detoxia   Level 33   Valor  
  6574 1338 5622 near Kostroma  
 • Diamcy   Level 30   Mystic  
  6559 6518 2456 near Ryazan'
  gifts  
 • MindICurse   Level 33   Instinct  
  5380 7713 5764 near Moskva
  Invite to raid plz  
 • bvxrvq   Level 40   Valor  
  8886 8677 2192 near Sankt-Peterburg
  Cresselia raids pls  
 • dianauppi   Level 37   Mystic  
  6621 5168 0950 near Gelendzhik
  Looking for remote CRESSELIA RAID (+all mythical&legendary)  
 • Typoras     Instinct  
  0247 2363 6429  
 • CamelotMSK   Level 38   Valor  
  5130 0481 6686 near Moskva
  Welcome)  
 • aspirebox   Level 35   Valor  
  7075 4445 1718 near Yusupovo
  Hi all  
 • RetsukoAggrsv   Level 35   Mystic  
  2374 2542 1283 near Moskva  
 • Andrflame   Level 28   Instinct  
  5786 7608 1106 near Krasnoyarskiy kray
  Looking for friends!  
 • Binowa   Level 39   Valor  
  9013 6729 2017 near Moskva
  hello  
 • Nestanchik   Level 32   Valor  
  1061 0662 7431 near Moskva  
 • DannelyaS   Level 22   Valor  
  8333 7822 1627 near Sankt-Peterburg  
 • Solanid   Level 28   Mystic  
  4238 5251 8388 near Perm  
 • Bakaranger1337   Level 33   Valor  
  2100 0941 7625 near Vladivostok
  Searching for a raids  
 • Nvstnwl     Instinct  
  7352 9747 4427  
 • Kartoheen   Level 38   Instinct  
  3891 1412 6842 near Yaroslavl'  
 • Dayl****Lang   Level 39   Mystic  
  3176 9106 4044 near Moskva  
 • Fedyavs     Instinct  
  3142 8720 8543  
 • xUBIVASHKAx63     Valor  
  1751 4239 6594  
 • BloodRaven2612     Valor  
  7111 2345 6687  
 • AkumaAndRamen     Mystic  
  2936 3810 7887  
 • Ili2205     Valor  
  8860 4971 8834  
 • Thugggangsta   Level 35   Instinct  
  7860 1689 9458 near Moskva
  Invite  
 • PriyaGodness   Level 30   Mystic  
  6306 7505 7521 near Moskva  
 • 0692 6726 2870   Level 11   Mystic  
  0692 6726 2870 near Reutov  

Find more friends from other parts of the world...