This website uses cookies. - More info...     I agree

Evolve Bagon

dragon

Bagon evolves to Shelgon.

#371Max HP83HPMax CPcp1053

Candy

Candy:Bagon candy

Evolve

Evolves to:Shelgon

Pokemon Evolution - Species 5 Pokemon: Amaura, Azurill, Aron, Abra, Bagon | Toy Yosa

Amaura - Aurealis - Aurorus Azurill - Amarill - Marill - Zumarill - Azumarill Aron - Ferron - Lairon - Terraron - Aggron - Mega Aggron Abra - Hokus - Kadabra ... - Sdhues Puu Yosa

Comments

ItzYABoi12269   Level 25   Valor  

Where do I find bagons in my erea?